Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Termeni si conditii
1.  Cine este responsabil de prelucrarea datelor dvs.?
Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomaniilor (ALIAT), cu sediul în Str. C-tin.F.Robescu nr.4, Sector 3, București, România, este operatorul datelor cu caracter personal, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul eJobs.ro și a Aplicației eJobs.
Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ALIAT și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor (Data Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat folosind următoarele date de contact: ALIAT Adresa: Str. C-tin.F.Robescu nr.4, Sector 3, București Email: [email protected] Telefon: +40 21 334 84 06
2.  Ce date prelucram?
Informatii care fac parte din CV-ul Dvs. Mai e si altceva ?
3.  De ce vă prelucram datele cu caracter personal?
In vederea selectarii si angajarii in cadrul ALIAT. Vrei sa scrii mai mult aici ?
4.  Cui dezvăluim datele?
- in cazul in care ni se solicita, CV-ul poate fi transmis si finantatorului proiectului ALIAT in care facem angajarea
- dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legala sau decizie a unei autorități judiciare, autorități publice sau organ guvernamental; 
- dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislație aplicabile
5.  Cat păstram datele?
Păstrăm datele dvs cu caracter personal cat este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. În general, datele candidaților sunt păstrate pana la finalizarea procesului de angajare.
6.  Ce drepturi aveți în calitate de persoana vizata?
Conform legii, vă sunt recunoscute următoarele drepturi în calitate de persoana vizata:
a.  Dreptul de acces. Puteți obține de la noi confirmarea ca prelucram datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării
b.  Dreptul de a corecta datele. Puteți să ne solicitați să modificam datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
c.  Dreptul la ștergere. Puteți solicita ștergerea datelor personale atunci când: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram; (ii) v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie șterse conform legislației relevante.
d.  Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție. Puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ. De asemenea vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifica.
e.  Restricționare. In anumite condiții puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale
f.  Dreptul la portabilitatea datelor. In măsura în care prelucram datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizam datele dvs. într-o forma structurata, utilizata frecvent și care poate fi citita în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
g.  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile:
Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din România, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poștal 010336 București, România, [email protected]