Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Despre noi
Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul specific 4.1 - Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate
Proiect:ADMIS – masuri integrate pentru categorii defavorizate din zona de Vest a orasuluiHarsova
Contract: POCU/18/4.1 Cod SMIS 101308


Obiectivul general  al proiectului

Obiectivul general al proiectului urmareste dezvoltarea locala a comunitatii marginalizate din localitatea Harsova, judetul Constanta si reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie, prin implementarea de masuri integrate, de combatere a saraciei si excluziunii sociale pentru 600 de persoane vulnerabile, in termen de 36 de luni. Ne propunem sa contribuim la crearea de forme de actiune integrate, in diferite sectoare de activitate pentru categoriile vulnerabile supuse marginalizarii, printr-un Parteneriat functional, format din 2 entitati publice locale si 3 entitati private, generator de noi servicii si oportunitati, care sa raspunda concret nevoilor specifice identificate in Analiza sociologica.

Reducerea decalajelor sociale prin actiune directa asupra urmatoarelor arii:
- ocupare – 300 de persoane din grupul tinta vor beneficia de servicii de ocupare: consiliere vocationala, participare la cursuri de formare profesionala in vederea dezvoltarii competentelor profesionale, dintre care cel putin 95% vor dobandi o calificare, 200 de persoane vor beneficia de servicii de mediere, iar 90 de persoane vor fi sprijinite in vederea ocuparii unui loc de munca. 35% din numarul persoanelor vor fi de etnie roma.

- antreprenoriat - 40 de persoane vor beneficia de informare si consiliere antreprenoriala, consultanta antreprenoriala in vederea elaborarii de planuri de afaceri, participare la cursuri de competente antreprenoriale, iar 20 dintre acestia vor beneficia de sprijin pentru infiintarea entitatilor juridice, microgranturi pentru infiintarea propriilor afaceri, monitorizarea afacerilor.

- educatie – 270 de persoane participa la servicii educationale, astfel: 25 de copii cu varste prescolare participanti la activitati de dezvoltare a creativitatii, pregatire pentru scoala, excursii, ateliere de lucru parinti-copii, biblioteca vie, treasure hunt, de dezvoltare a comunicarii; 60 de copii din clasele primare participanti la activitati de tip “Scoala dupa Scoala”, consiliere scolara, excursii, tabere de vara, ateliere de dezvoltare personala, ateliere parinti-copii, sesiuni de pregatire in domeniul IT si limba engleza; 50 de copii din clasele gimnaziale participanti la activitati de tip “Sprijin Educational Intensiv”, consiliere scolara, excursii, tabere de vara, ateliere de dezvoltare personala, ateliere parinti-copii; cel putin 135 de parinti/apartinatori participanti la ateliere parinti-copii si sesiuni de parenting;

- medical – 600 de persoane beneficiare de servicii medicale (anamneza, interventii usoare, referiri specialisti, acompaniere inscriere medic de familie), din care minim 35% de etnie roma;

-  social - 600 de persoane beneficia de servicii de informare, consiliere sau acompaniere in vederea obtinerii de drepturi sociale, in functie de situatia sociala in care se afla (venit minim garantat, indemnizatie de handicap, ajutor de lemne etc.);


- socio-medical - cel putin 465 de persoane vor participa la servicii medicale de psihiatrie, de consiliere psihologica, sesiuni de informare privind BTS, sesiuni de planning familial.

- conditii de trai – 100 de locuinte vor beneficia de reabilitare sau reparatii.

- juridic – 100 de persoane vor primi servicii de informare si consultanta juridica.

combaterea discriminarii si excluziuni sociale prin:
- Crearea  si consolidarea de parteneriate relevante pentru solutionarea problemelor cu care se confrunta persoanele defavorizate din zona de vest a orasului Harsova, incluzand componenta de implicare activa  si capacitare a 100  de membrii ai comunitatii, dintre care 35% femei.
- Campanii de promovare a nondiscriminarii si a valorilor culturale ale persoanelor de etnie roma, precum si a importantei dialogului intercultural in comunitatea din Harsova
- Identificarea si selectia a 100 de persoane din comunitate care au suferit in trecut diverse discriminari in cadrul societatii si care doresc sa se implice in mod activ atat in lupta impotriva discriminarii, cat si in rezolvarea problemelor cu care se confrunta comunitatea din care face parte, prezentarea a 5 sesiuni  a  Laboratorului de Combatere a Discriminarii pentru 100 de persoane din GT.
- Organizare Club al femeilor care sufera de discriminari multiple pentru 210 femei rome si nerome din zona de Vest a orasului Harsova