Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Model CV

Model creare CV

Informatii utile pentru crearea unui CV. 


-MODEL-

SE DACTILOGRAFIAZA DUPA ACEST MODEL

 

CURRICULUM VITAE

1.    
NUMELE ŞI PRENUMELE:

2.     DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:

3.     STAREA CIVILĂ:

4.     DOMICILIUL:

5.     TELEFON (FIX ŞI/SAU MOBIL):

6.     STUDII SUPERIOARE:     Facultatea:

Specialitatea: Anul absolvirii:

7.     PROFESIA DE BAZĂ:

8.     SPECIALIZĂRI – PERFECTIONĂRI:

9.     ACTIVITATEA PROFESIONALĂ ( perioada, locul de muncă, functia, activitatea desfăşurată):

10.PRECIZĂRI  CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA  PRACTICĂ  ECONOMICĂ SAU

JURIDICĂ (durata totală, perioade şi activităti specifice): 11.ACTIVITATEA ŞTIINTIFICĂ:


12.LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL / FUNCTIA:13.Obiectul de activitate al societătii care reprezintă locul de muncă actual: 14.DENUMIREA SOCIETĂTILOR COMERCIALE UNDE ESTE ACTIONAR:

15.ALTE ACTIVITĂTI – ADMINISTRATOR UNIC, CONSILIU DE ADMINISTRATIE, COMISIE DE CENZORI SAU REPREZENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR:

16.LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE:

(foarte bine) (bine) (satisfăcător)

  

Declar pe propria răspundere că nu sunt implicat în procese cu caracter penal şi nu am fost condamnat.

Declar că orice modificare a datelor prezentate mai sus vor fi comunicate în termen de 15 zile.

 

 

 

 

DATA                                                                                                 SEMNĂTURA