Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Beneficiile oferite de proiectul ADMIS

Obiective activitate A.2.


Obiectivele si activitatile proiectului au adresabilitate directa nevoilor identificate, reprezentand solutii integrate fiecarui domeniu important al vietii:


Ocupare (Obiectiv specific 2 corelat cu Activitatea 2)


 - Informare si consiliere profesionala – 300 de persoane;


- Participare la cursuri de formare profesionala – 300 de persoane, din care 95% (285) vor dobandi o calificare;


 - Servicii de mediere profesionala – 200 de beneficiari;


- Insertie pe piata muncii – 90 de persoane sprijinite in vederea ocuparii unui loc de munca, din care 32 de persoane de enie roma (35% din GT ocupare).


 


Detaliere activitate A.2.


 


Subactivitate 2.1. - Identificarea, recrutarea si informarea a 300 de persoane din comunitatea marginalizata cu privire la activitatile proiectului.


Aceasta subactivitate se va implementa respectand urmatorii pasi:


Pasul 1: Realizarea unei proceduri de selectie si informare a grupului tinta.


Pasul 2: Elaborarea si diseminarea unei brosuri care sa vizeaze  furnizarea de informatii legate de evolutia pietei muncii.


Pasul 3: Inregistrarea in grupul tinta a persoanelor care indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru participarea la activitatile de ocupare din cadrul proiectului.


Pasul 4: Centralizarea si monitorizarea grupului tinta si repartizarea acestuia in cadrul celor 3 activitati de ocupare: informare si consiliere, mediere si formare profesioanala.


Rezultate 2.1.: 1 Procedura de selectie si informare a grupului tinta 300 persoane informate cu privire la serviciile si activitatile proiectului 300 persoane inregistrate in grupul tinta al proiectului


A 2.1. contribuie in mod direct la atingerea urmatorilor indicatori: 4S37, 4S37.1, 4S37.2, 4S38, 4S38.1, 4S38.2, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1., 4S45.2.

Subactivitate 2.2 – Furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala pentru 300 de persoane.


Detaliere: Aceasta interventie este in concordanta cu: - tipurile de interventie prevazute in GSCS 4.1., concret cu A 2.3. „Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca [..]”; - rezultatele analizei preliminare/de nevoi realizate la nivelul comunitatii marginalizate.


Modalitatea de implementare: Serviciile de informare si consiliere profesionala vor fi subcontractate, urmand a fi implementate inclusiv impreuna cu 2 experti P1. Astfel, Expertul componenta ocupare P1 va monitoriza rezultatele si indicatorii realizati zilnic, iar Psihologul P1 va sustine sesiuni de consiliere psihologica individuala sau de grup, cu scop motivational, de generare si mentinere a interesului fata de serviciile de ocupare, urmand a lucra pe parte cognitiv-afectiva asupra rezistentelor sau obisnuintelor comportamentale fata de insertia pe piata muncii. Serviciile subcontractate de informare si consiliere profesionala vor cuprinde:


Pasul 1: Elaborarea unui manual de consiliere si orientare profesionala. Se vor elabora instrumente de lucru specifice consilierii si orientarii profesionale, in cadrul carora vor fi luate in considerare pe de-o parte abilitatile fiecarei persoane in parte, experienta profesionala anterioara, nevoile actuale si care vor fi coroborate, pe de alta parte, cu cerintele pietei muncii, astfel incat beneficiarul sa fie indrumat catre o profesie potrivita profilului acestuia.

Pasul 2: Planificarea sedintelor de consiliere individuala si de grup.

Pasul 3: Derularea sesiunilor de consiliere si orientare profesionala. In cadrul sesiunilor de consiliere si orientare in cariera,  beneficiarii  vor fi  ajutati in asimilarea, integrarea cunostintelor privitoare la: ? Intelegerea mecanismelor de functionare a societatii, a factorilor care contribuie la schimbare; ? Intelegerea necesitatii informatiilor si a abilitatilor in obtinerea succesului si a satisfactiei in munca; ? Invatarea procesului de luare a deciziilor in alegerea si dezvoltarea carierei; ? Stabilirea compatibilitatii dintre nivelul formarii profesionale, aspiratiile persoanei si posibilitatile de ocupare pe piata fortei de munca; ? Descoperirea rolului si importantei informatiei in gasirea solutiilor alternative; ? Dezvoltarea abilitatii de promovare a imaginii proprii, ? Asumarea responsabilitatii si promovarea unei atitudini pozitive;


Pasul 4: Monitorizarea procesului de consiliere si orientare profesionala precum si monitorizarea gradului de atingere al rezultatelor planificate. In cadrul cestei subactivitati vor fi selectate si consiliate 300 de persoane, iar ponderea femeilor in grupul tinta va fi de minim 35% (persoane care au trecut anterior prin filtrul de informare). 300 de persoane din grupul tinta, dintre care 35% femei si 35% persoane de etnie roma, vor beneficia de servicii de informare si consiliere profesionala, in vederea obtinerii unui loc de munca. Acestea vor participa la sesiuni de redactare a cv-ului si a scrisorii de intentie , trasarea profilului si rutei vocationale. Un serviciu suport al acestei subactivitati, va fi oferirea de servicii psihologice pentru toate cele 300 de persoane implicate in A.2.1., continuand ulterior demersul cu persoanele selectate pentru A.2.5


Rezultat 2.2: - 300 de persoane informate si consiliate profesional, dintre care 35% femei si 35% persoane de etnie roma

A 2.2. contribuie in mod direct la atingerea urmatorilor indicatori: 4S37, 4S37.1, 4S37.2, 4S38, 4S38.1, 4S38.2, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1., 4S45.2.

Subactivitate 2.3 – Furnizarea de servicii de formare profesionala pentru 300 de persoane.


Detaliere: 300 de persoane din grupul tinta, dintre care 35% femei si 20% persoane de etnie roma, vor beneficia de cursuri de formare profesionala in vederea imbunatatirii, dezvoltarii si mentinerii de noi competente ocupationale. Din cele 300 de persoane participante la cursurile de formare profesionala, 285 dintre acestea vor dobandi o calificare (95%). Pentru participarea la cursurile de formare profesionala vor fi oferite subventii, a cate 5 lei/ora. Cursurile sunt de nivel 1, 360 de ore. In urma discutiilor cu angajatorii locali, nevoia de formare a fortei de munca ar trebui sa cuprinda urmatoarele cursuri de calificare: strungar, trefilator, frezor, cablor, sudor, lacatus mecanic prin aschiere, croitor, agent de curatenie, agent de securitate,  frizerie, cursuri pe profil metalic, ingrijitor batrani la domiciliu sau cursuri pentru mecanici auto. De asemenea in urma interviurilor si focus-grupurilor realizate in comunitatea defavorizata, desi majoritatea reclama ca nu cunosc nici o meserie, a reiesit ca exista multe competente care nu sunt evaluate si formalizate precum: barman, ospatar, mecanic auto, in domeniul constructiilor, croitor, agent de curatenie, electromecanic, fasonator mecanic, insotitoringrijitor, lacatus, lucrator in comert, muncitor agricultor, repansator, scafandru, strungar, sudor, vanzator sau zugrav. Cursurile care vor fi oferite au fost selectate tinand cont de aspectele mentionate mai sus si vor fi urmatoarele: mecanica auto, cursuri de profil metalic (sudor, lacatus, fasonator, strungar, frezor, tinichigiu), agent de securitate, ingrijitor batrani la domiciliu, lucrator in structuri pentru constructii (zugrav, tehnician, instalator, electrician), croitorie, de curatenie, lucrator in alimentatie, frizerie si lucrator pentru estetica si igiena corpului uman. Rezultat 2.3: - 300 de persoane participante la cursuri de calificare, dintre care 35% femei si 35% persoane de etnie roma - 285 de persoane vor dobandi o calificare - 285 de subventii acordate pentru absolvirea cursurilor


Rezultate 2.3.: 300 de persoane participante la cursuri de calificare, dintre care 35% femei si 35% persoane de etnie roma 285 de persoane vor dobandi o calificare 285 de subventii acordate pentru absolvirea cursurilor.


A 2.3. contribuie in mod direct la atingerea urmatorilor indicatori: 4S37, 4S37.1, 4S37.2, 4S38, 4S38.1, 4S38.2, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1., 4S45.2.


 


 


Subactivitate 2.4 – Furnizarea de servicii de mediere pe piata muncii pentru 200 de persoane.


Aceasta interventie este in concordanta cu: - tipurile de interventie prevazute in GSCS 4.1., concret cu A 2.3. „Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca [..]”; - rezultatele analizei preliminare/de nevoi realizate la nivelul comunitatii marginalizate.


Detaliere: Serviciile de informare si consiliere profesionala vor fi subcontractate, urmand ca 200 de persoane din GT sa beneficieze de servicii de mediere pe piata muncii, fiind implementate inclusiv impreuna cu 2 experti P1. Astfel, Expertul componenta ocupare P1 va monitoriza rezultatele si indicatorii realizati zilnic, iar Psihologul P1 va sustine sesiuni de consiliere psihologica individuala sau de grup, cu scop motivational, de generare si mentinere a interesului fata de serviciile de ocupare, urmand a lucra pe parte cognitiv-afectiva asupra rezistentelor sau obisnuintelor comportamentale fata de insertia pe piata muncii. Serviciile de mediere vor cuprinde:


Pasul 1: Elaborarea unei metodologii de realizare si monitorizare a activitatii de mediere. Metodologia de mediere va contine sectiuni referitoare la: obiectivele activitatii, rezultatele planificate, metodele de monitorizare a activitatii, documentele necesare ce vor sta la baza justificarii implementarii activitatii.


Pasul 2:Suport si asistenta in insusirea modalitatilor de prezentare a competentelor proprii si a tehnicilor si metodelor de re-insertie pe piata muncii prin sprijin individualizat acordat GT in in cadrul unor sedinte individuale de mediere, durata unei sedinte va fi de minim 20 min. si se vor furniza: sprijin individualizat acordat GT in formularea obiectivelor profesionale, sprijin individualizat in recastigarea increderii in fortele proprii); insusirea deprinderilor si tehnicilor de cautare a unui loc de munca; insusirea modalitatilor de contactare a agentilor economici, potentiali angajatori; insusirea modului de comportare in timpul interviurilor de angajare; insusirea modului de comportare la locul de munca; insusirea tehnicilor de pastrare a unui loc de munca. Pasi in identificarea unui loc de munca: identificare obiective personale; planificarea procesului de cautare a unui loc de munca; reactualizarea periodica a CV-ului; realizarea unei liste de cautare a job-ului dorit; modalitati de pastrare constanta a legaturii cu AJOFM, DGASPC, precum si cu alte institutii implicate in procesul de integrare profesionala a persoanelor defavorizate; verificarea  constanta a  publicatiilor on-line; postarea anuntului  de cautare a unui loc de munca in cat mai multe locuri pe internet.


Pasul 3. Consultanta si formare in tehnici de cautare a unui loc de munca prin oferirea beneficiarilor  a unui set de instrumente si metodele de utilizare a acestora, care sa le mareasca sansele de a obtine un loc de munca. Insusirea tehnicilor de cautare a unui loc de munca, se va realiza in cadrul unor seminarii tematice, adresate unor grupe alcatuite din 10 – 15 participanti. Temele ce vor fi abordate pe parcursul acestor seminarii vor fi: Elaborarea instrumentelor de aplicare pentru a accede la un loc de munca (CV-ul, scrisoarea de intentie, portofoliul de rezultate, portofoliul de recomandari, etc.); Tehnici de identificare a oportunitatilor de angajare (anunturile de mica publicitate, reteaua sociala, ascultarea activa, etc.); Filierele catre angajare si tehnicile de abordare a angajatorilor; Interviul de angajare (sfaturi practice, simularea interviurilor); Pregatirea prezentarii la un interviu:  (Pregatirea generala inainte de interviu; Recomandari generale pentru prezentarea la un interviu; Recomandari generale in timpul interviului; Scrisoarea de multumire – dupa interviu).


Pasul 4: Realizarea unei baze de date cu locurile de munca din localitate si zonele invecinate si actualizarea acesteia lunar. Rezultat 2.4: 200 beneficiari ai serviciului de  mediere pe piata interna a muncii, 1 baza de date locuri de munca vacante actualizata lunar


Rezultate 2.4.: 200 beneficiari ai serviciului de  mediere pe piata interna a muncii 1 baza de date locuri de munca vacante actualizata lunar


A 2.4. contribuie in mod direct la atingerea urmatorilor indicatori: 4S37, 4S37.1, 4S37.2, 4S38, 4S38.1, 4S38.2, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1., 4S45.2.


 


Subactivitate 2.5 – Furnizarea de servicii de insertie pe piata muncii pentru 90 de persoane.


Detaliere: Aceasta interventie este in concordanta cu: 131 - tipurile de interventie prevazute in GSCS 4.1., concret cu A 2.3. „Masuri de sprijin pentru gasirea unui loc de munca [..]”; - rezultatele analizei preliminare/de nevoi realizate la nivelul comunitatii marginalizate. Minim 90 de persoane din cele 300 beneficiare de servicii de ocupare vor fi sprijinite in vederea obtinerii unui loc de munca, dintre care 32 persoane vor fi de etnie roma (35%) si 58 persoane non roma. Pentru stimularea dinamicii pietei muncii si a incurajarii angajatorilor de a angaja persoane vulnerabile social, vor fi acordate subventii lunare angajatorilor, timp de 12 luni. Cele 90 de persoane care vor obtine un loc de munca vor fi asistate si monitorizate pe intreaga perioada a proiectului. Acest lucru se va face telefonic, cat si prin vizite la locul de munca. In toata aceasta perioada se va mentine contactul cu companiile angajatoare.


Modalitatea de implementare: Plus valoarea acestei activitati consta in faptul ca, in cazul in care persoanele care au participat la interviuri, sau care au fost mediate prin orice alt mijloc, vor fi selectate pentru a fi angajate, atunci acestea vor fi acompaniate pe tot parcursul procesului de angajare si acomodare cu noul loc de munca, inclusiv cu noul colectiv de munca, in special acele persoane care nu au fost obisnuite cu disciplina muncii. Beneficiul rezultat ca urmare a acestei interventii este major si de impact, intrucat contribuie la cresterea stimei de sine a persoanelor acompaniate, la implinire si satisfactie deplina. Astfel incat succesul sa fie garantat, ulterior plasarii efective a celor 90 de persoane, se trece in etapa urmatoare si anume:  Sustinere si monitorizare  post-angajare. Furnizarea de sprijin si suport atat la  locul de munca, cat si in afara lui  este esentiala pentru multe persoane dezavantajate  pentru a mentine un loc de munca platit pe piata libera a muncii. Acest suport este legat atat de procesul de incepere a unui  nou loc de munca, cat si de procesul de  mentinere a de locului de munca pe o perioada de timp, in cazul de fata timp de 7 luni finalizarii calitatii de participant. Evolutia persoanei  la locul de munca se va urmari cu ajutorul unei fise de vizita la locul de munca, ce va fi completata dupa fiecare vizita facuta beneficiarului la locul de munca. Sprijinul si suportul oferite de specialistul care va realiza monitorizarea se axeaza pe urmatoarele domenii: - cunoasterea amanuntita a meseriei, a tuturor operatiunilor pe care trebuie sa le faca viitorul angajat - realizarea unei analize complete a locului de munca pentru a-l putea initia pe salariat cu cerintele postului, obstacolele, restrictiile existente; - facilitarea relatiilor pozitive intre noul salariat si colectiv - asistarea la locul de munca Pentru stimularea oportunitailor de angajare se vor oferi subventii angajatorilor in cuantum de 900 lei/angajat/lunar timp de 12 luni


Rezultat 2.5.: 90 de persoane incadrate pe piata muncii, din care minim 35% de etnie roma si 35% femei.


A 2.5. contribuie in mod direct la atingerea urmatorilor indicatori: 4S37, 4S37.1, 4S37.2, 4S38, 4S38.1, 4S38.2, 4S41, 4S41.1, 4S43, 4S43.1, 4S43.2, 4S45, 4S45.1., 4S45.2.